Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatni okres czasu to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. Pod koniec 2016 roku wynosiło 8,2 procenta, a jakieś spadki widoczne były w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą mieć oni coraz więcej problemów ze znalezieniem odpowiednich ludzi.

Na pewno taka sytuacja ma miejsce w branżach technologicznych, w nich już od paru lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Lecz identyczna sytuacja ma ostatnio miejsce w coraz to nowych branżach, także w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze z pracą było bardzo różnie.

Taka sytuacja będzie bardzo korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz i dla naszej gospodarki, jaką pomoże napędzić wzrost wynagrodzeń. Oprócz tego coraz większe znaczenie mają różne benefity, którymi pracownicy są kuszeni. Można do nich między innymi zaliczyć karnety do obiektów sportowych, opiekę medyczną czy pakiety ubezpieczeniowe dla pracownika i jego rodziny.

Co interesujące, tendencje w naszym kraju są całkowicie inne, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany regularny wzrost bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w tym roku ogólna ilość ludzi pozostających bez pracy osiągnąć nawet poziom powyżej dwustu milionów. Najważniejszą przyczyną takich problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew opiniom licznych osób, technologiczny postęp i coraz większa automatyzacja nie mają wielkiego wpływu na stopę bezrobocia. Tego typu hasła często się słyszy od XIX wieku, a nadal mimo wymyślenia ogromnej ilości urządzeń i maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Faktem jest natomiast to, że zaawansowane technologie powodują wymieranie niektórych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować powinny w swój rozwój i nie bać się zmian.

Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to polepszająca się sytuacja na rynku pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie osiągnęło najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku wynosiło niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki widoczne były aż w 14 województwach. Sytuacja taka dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą wystąpić pewne kłopoty z wyszukaniem odpowiednich specjalistów.

Z całą pewnością tego typu sytuacja występuje w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od kilku lat pracownicy są przyzwyczajeni do tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Lecz identyczna sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz to nowych branżach, także w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja może być dość korzystna nie tylko dla pracowników, ale także dla naszej gospodarki, którą może napędzić odpowiedni wzrost pensji. Oprócz tego duże znaczenie zaczynają mieć różne dodatki, którymi motywuje się pracowników. Zaliczają się do nich na przykład karty sportowe, opiekę medyczną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla pracownika i jego rodziny.

Co ciekawe, tendencje w naszym kraju są zupełnie inne, niż w innych krajach, gdzie obserwowany jest systematyczny wzrost wysokości bezrobocia. Jak pokazują światowe dane w 2017 roku liczba osób pozostających bez pracy może osiągnąć poziom blisko 200 milionów. Najważniejszym powodem takich problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew tezom wielu osób, rozwój technologiczny i automatyzacja pracy nie mają dużego wpływu na stopę bezrobocia. Tego typu hasła usłyszeć już można od dziewiętnastego wieku, a nadal mimo używania ogromnych ilości najróżniejszych maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne będą powodowały znikanie niektórych zawodów i powstawanie innych.

Ich liczba w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo bezpośrednio korzystają one z technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie muszą inwestować w swój rozwój i nie bać się zmian.

Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatni okres czasu to naprawdę dobra sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku wynosiło 8,2 procenta, a jakieś spadki były widoczne w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą mieć oni coraz więcej problemów z wyszukaniem dobrych pracowników.

Na pewno taka sytuacja jest widoczna w branżach technologicznych, tam już od kilku lat ludzie są przyzwyczajeni do tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Jednak dość podobna sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna warunki dyktowały firmy.

Taka sytuacja będzie dość korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz i dla gospodarki, jaką może napędzić wzrost wynagrodzeń. Dodatkowo coraz większe znaczenie mają różne benefity, jakimi pracownicy są kuszeni. Zaliczają się do nich na przykład sportowe karty, prywatną opiekę medyczną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla całej rodziny.

Co ważne, trendy w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w innych krajach, gdzie jest obserwowany regularny wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że już w bieżącym roku ogólna liczba ludzi bez pracy może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Głównym powodem tego typu problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo opinii wielu ludzi, technologiczny rozwój i automatyzacja pracy zbyt mocno nie wpływają na stopę bezrobocia. Hasła tego typu usłyszeć już można od dwustu lat, a nadal pomimo stosowania ogromnych ilości najróżniejszych maszyn pracownicy cały czas są potrzebni. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne technologie mogą spowodować znikanie niektórych profesji i tworzenie się zupełnie nowych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo szybko, albo korzystają one w bezpośredni sposób z technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować muszą w swój rozwój i nie obawiać się zmian.

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Opuszczanie pracy przez choroby stanowi ogromny problem zarówno dla samych pracodawców, jak również naszego ZUSU. W czasie zwolnienia lekarskiego taki pracownik nie będzie wykonywać swoich obowiązków zawodowych, lecz należy mu się również za czas choroby wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do pewnej ilości dni na zwolnieniu będzie je wypłacał właściciel firmy, a następnie taki obowiązek przejmuje ZUS.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi ważna jest prewencja, z tego też powodu w działania tego typu angażuje się także PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały rozpoczęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie niepożądanym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały specjalistyczne kursy i warsztaty poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm w ramach tego projektu skorzystać będą mogli poza tym z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą skontrolować wysokość ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki temu można będzie rozpocząć należyte działania naprawcze, a poza tym zacząć wdrażać środki profilaktyczne zapobiegające występowaniu stresu związanego z pracą.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten właśnie czynniki jest jednym z najczęściej występujących powodów pracowniczych chorób. Ocenia się, że około 60 procent wszystkich zwolnień jest efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu częściej bywają zgłaszane pośród problemów z pracą zawodową.

Długotrwały stres może się bardzo negatywnie odbić na rozmaitych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Powoduje zwiększające się kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a nie leczony może się stać powodem groźniejszych dolegliwości. Zbyt długie narażanie na stresowe warunki zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy w licznych przypadkach nie mają zupełnie świadomości, ile negatywnych skutków dla nich może nieść stresujące życie. Rezultaty tego typu sytuacji odbijają się także na codziennym działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.

Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy przez choroby jest dużym problem zarówno dla samych firm, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu pracownik nie będzie wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za ten okres odpowiednie wynagrodzenie. Do pewnej liczby dni na zwolnieniu płaci je właściciel firmy, a później obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi duże znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w takie działania angażuje się też często PIP. Jednym z obszarów, w jakich działania tego typu zostały rozpoczęte, jest zapobieganie skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano specjalistyczne warsztaty i kursy poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm przy tym projekcie skorzystać będą mogli dodatkowo z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą oszacować wysokość ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki temu będzie można podjąć właściwe działania zapobiegające, a także wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się stresu zawodowego.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik jest jednym z najczęściej występujących powodów pracowniczych chorób. Ocenia się, że ponad połowa zwolnień lekarskich będzie skutkiem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w miejscu pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym zgłaszane są częściej wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Może spowodować zwiększające się kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a w ogóle nie leczony może się stać powodem bardziej poważnych schorzeń. Długotrwałe narażenie na duży stres może się nawet zakończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie mają nawet świadomości, ile niepożądanych skutków może dla nich nieść życie w nieustannym stresie. Efekty tego typu sytuacji odbijają się także na działaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa liczba wypadków i zwolnień chorobowych.