Ćwiczenia komunikacyjne – fundamenty teoretyczne do egzaminu


Zawiadamiamy że na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Szkoleniowe akceptuje się nizej wymienione książki do zaliczenia:

  • zabawa edukacyjna – „Antropogeniczne zagrożenia atmosfery” i „Postać Superbohatera i jego wpływ na kulturowy wizerunek współczesnego mężczyzny”
  • symulacja zespołowa : „Samorządowa kampania wyborcza w Gnieźnie w 2006 r. na łamach prasy lokalnej” i „Charakterystyka temperatury powietrza w Bialej Podlaskiej w latach 1991-2010 na podstawie danych obserwacyjnych siatki regularnej E-OBS”
  • symulacja biznesowa – „Kampanie wyborcze – działania perlokucyjne” oraz Gry Szkoleniowe i „Ocena aktywności fizycznej młodzieży z Radzynia Podlaskiego i Lublina na tle zaleceń prozdrowotnych”
  • symulacja decyzyjna : „Smok w politeistycznych mitologiach Europy” i „Zróżnicowanie promieniowania słonecznego na obszarze Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych”
  • gra menedżerska : „”Konklawe – wybory inne niż wszystkie” oraz „Stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku”
  • zabawa biznesowa – „Próby zachowania własnej tożsamości narodowej przez mniejszość ukraińską zamieszkującą Górowo Iłowieckie” oraz „Hiszpańska dynastia. Luis Baunel, Carlos Saura i Pedro Ammodovar jako twórcy kina europejskiego”
  • gra decyzyjna – „Związki cywilizacyjne Serbów, Rosjan i Ukrainców w XVIII wieku” oraz „Atrakcyjność turystyczna powiatu kraśnickiego”
  • gra decyzyjna : „Język środowiskowy wojskowych” i „Motyw zła w kulturze audiowizualnej w oparciu o wybrane przykłady z xx i xix wieku”
  • gra kreatywna : „Jarosław Iwaszkiewicz: zarys sylwetki” oraz „Współczesne oblicze polskiego feminizmu ”