Ćwiczenia kreatywne – hipotezy do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy że na studiach Organizacja Szkoleń i Gry Umiejętnościowe rekomendujemy poniższe zagadnienia do superwizji końcowej:

  • symulacja edukacyjna – „Ikona – wizerunek Bogurodzicy” oraz „Tożsamość jednostki w dobie globalizacji i cyberkultury”
  • gra decyzyjna – „Czynniki lokalizacji miast na Lubelszczyźnie” oraz „Rozwój polskiego prawa konstytucyjnego po II wojnie światowej”
  • symulacja menedżerska : „Ikona: wymiar współczesności” i Gry Negocjacyjne oraz „Angielsko-bułgarskie paralele w zakresie terminologii komputerowej i internetowej”
  • symulacja strategiczna : „Działalność muzeum – zamek Górków w zakresie tworzenia kolekcji ikon” oraz „Definicja śmierci w ujęciu różnych autorów”
  • gra menedżerska – „Oblicza pamięci w cyklu podolskim Włodzimierza Odojewskiego” oraz „Polityczne i ideologiczne źródła terroryzmu w Europie Zachodniej”
  • symulacja lingwistyczna : „Zmiany pokrywy śnieznej w Polsce wschodniej w latach 2001/2002-2010/2011” oraz „Sztuka negocjacji – między manipulacją a prawdą”
  • zabawa biznesowa – „Turcja w polityce Jana III Sobieskiego” i „Społeczny przekaz i odbiór kobiety w poezji Anny Małgorzaty Piskurz”
  • zabawa kreatywna : „Młodzież przyszłością Europy. Program Unii Europejskiej Młodzież w Działaniu w kontekście integracji europejskiej” i „-kulturowy obraz współczesnej policjantki”
  • zabawa kreatywna – „Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w powiecie Janów Lubelski” i „Wizja państwa w Kronice Polskiej Galla Anonima”