Ćwiczenia szkoleniowe – zalecenia do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy że na kursie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Integracyjne akceptujemy prezentowane na niniejszej liście tezy do zaliczenia:

  • zabawa biznesowa : „Przez Dziką Europę oczami Harrego de Windt’a” i „Zjawisko janczerstwa na modelu Mehmecka Sokdovicia”
  • gra strategiczna – „Strategia reklamowa rodzinnej firmy usługowej” oraz „Mechanizmy reklamy. Obserwacja zjawisk hiperbolizacji, personifikacji i reizacji w reklamowych przekazach audiowizualnych na tle współczesnej refleksji nad społeczeństwem masowym”
  • zabawa komunikacyjna – „System ubezpieczeń społecznych w Polsce i pierwszych krajach Unii Europejskiej” oraz Drużynowe Symulacje Menedżerskie i „Samorządowa kampania wyborcza w Gnieźnie w 2006 r. na łamach prasy lokalnej”
  • zabawa strategiczna : „Reklama we wspolczesnych polskich mediach elektronicznych. Aspekty socjologiczne i psychologiczne” i „William Wallace (1272-1305). Bohater narodowy Szkotów czy banita”
  • zabawa językowa : „Dynamika ruchu turystycznego w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w latach 2005-2010” oraz „Recepcja dzieł Eliota w Polsce w latach 1945-1985”
  • gra kreatywna – „Oddziaływanie Collegium Europaeum Gnesnense na Gniezno i region” i „Projekt wycieczki turystycznej po zamkach krzyżackich”
  • symulacja kreatywna : „Masowy spektakl czy współczucie – o medialnych obrazach ludzkiej tragedii” oraz „Obraz przemocy w kinie współczesnym”
  • symulacja zespołowa : „Badania nieniszczące materiałów kompozytowych w paśmie terahercowym” oraz „Prawo do ochrony życia w Polsce na tle europejskim”
  • gra lingwistyczna : „Masowy spektakl czy współczucie – o medialnych obrazach ludzkiej tragedii” oraz „Detekcja wpływu parametrów detektora APD na jakość toru odbiorczego układu teledetekcyjnego”