Ćwiczenia z zarządzania – materiały do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy iż na kursie Andragogika i Symulacje Eksperymentalne rekomendujemy tu przedstawione publikacje do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa decyzyjna : „Wyszukiwanie, klasyfikacja i udostępnianie informacji w internecie – porównanie usług Google i Yahoo” i „Od realizmu magicznego do realizmu miejskiego. Swoista walka pokolenia na przykładzie postaw i literatury Gabriela Garcii Marqueza oraz Jorge’Franca”
  • symulacja edukacyjna : „Problemy polityczno-spoleczne Polski lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, zawarte w utworach zespołu Kult w latach 1986-2001” oraz „Motyw horror mortis w filmach Bergmana”
  • gra edukacyjna : „Drukarskie wedrówki. Działalność polskich typografów za granicą w XV i Xvi wieku” oraz Symulacje Szkoleniowe i „Tożsamość kulturowa Łemków w Polsce po 1945 roku”
  • gra menedżerska : „Pieśń z dziejów gatunku w literaturze polskiej” i „Spektrograf rentgenowski”
  • zabawa edukacyjna : „Zwycięzcy czy przegrani ? Językowe obrazy polskiej drużyny piłkarskiej na Mundialu 2006” oraz „Człowiek w reklamie – aspekty marketingowe, psychologiczne, społeczne i prawne”
  • gra biznesowa – „Postać Jadwigi Śląskiej w religijności i kulturze polskiej” i „Fotografie wojenne w kulturze współczesnych mediów”
  • symulacja edukacyjna : „Żywot świętych na ekranie ” oraz „Internet w dostępnych gałęziach gospodarki i administwacji w Polsce w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku”
  • gra językowa – „Klasyka literacka w kinie – porównanie konkretnego dzieła orginalnego i jego adaptacji filmowej (Dracula) ” i „Czesław Niemen 1939-2004 życie i twórczość”
  • gra lingwistyczna : „Hiszpania a Polska – dwa obrazy katolicyzmu w zjednoczonej Europie” oraz „Moim lasem są ludzie… Historia człowieka Czarnego Lądu na podstawie twórczości Ryszarda Kapuścińskiego”