Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatni okres czasu to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. Pod koniec 2016 roku wynosiło 8,2 procenta, a jakieś spadki widoczne były w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą mieć oni coraz więcej problemów ze znalezieniem odpowiednich ludzi.

Na pewno taka sytuacja ma miejsce w branżach technologicznych, w nich już od paru lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Lecz identyczna sytuacja ma ostatnio miejsce w coraz to nowych branżach, także w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze z pracą było bardzo różnie.

Taka sytuacja będzie bardzo korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz i dla naszej gospodarki, jaką pomoże napędzić wzrost wynagrodzeń. Oprócz tego coraz większe znaczenie mają różne benefity, którymi pracownicy są kuszeni. Można do nich między innymi zaliczyć karnety do obiektów sportowych, opiekę medyczną czy pakiety ubezpieczeniowe dla pracownika i jego rodziny.

Co interesujące, tendencje w naszym kraju są całkowicie inne, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany regularny wzrost bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w tym roku ogólna ilość ludzi pozostających bez pracy osiągnąć nawet poziom powyżej dwustu milionów. Najważniejszą przyczyną takich problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew opiniom licznych osób, technologiczny postęp i coraz większa automatyzacja nie mają wielkiego wpływu na stopę bezrobocia. Tego typu hasła często się słyszy od XIX wieku, a nadal mimo wymyślenia ogromnej ilości urządzeń i maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Faktem jest natomiast to, że zaawansowane technologie powodują wymieranie niektórych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować powinny w swój rozwój i nie bać się zmian.