Decyzje – trenerzy z negocjacji – Instytut Rozwoju Kierowniczego

Zestawienie wygranych wniosków w programie dofinansowań Austraciego Grantu Innowacyjnego:

  • F6/P/LUBELSKIE-, Zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez realizację projektu, którego przedmiotem jest zakup innowacyjnej maszyny do prac drogowych i budowlanych., FENIKS-TM SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku ogłoszono dofinansowanie na gry decyzyjne. Zalecane w tym projekcie szkolenia motywacyjne najlepiej zrealizuje firma szkoleniowa Mindlab .
  • A0/B/MAZOWIECKIE-, Wykorzystanie technologii LED UV i innowacyjnych rozwiązań web-to-print do świadczenia ulepszonych usług poligraficznych, Poligrafia D&N Zakład Usługowo-Handlowy, Daniel Nowaczyk, Dla tego wniosku przyznano środki na gry strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Zbigniew Nęcki. Zalecane szkolenia handlowe w firmie Progress project
  • E2/B/ŚLĄSKIE-, Podniesienie konkurencyjności Eurohandel poprzez ekonomizacja i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych w przedsiębiorstwie., P.P.H.U. Eurohandel, Dla tego aplikacji przyznano środki na gry team building. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Herra. Zalecane szkolenia w firmie GFKM
  • E0/R/LUBUSKIE-, Rozwój specjalistycznych gabinetów stomatologicznych w Katowicach poprzez automatyczna reorganizacja innowacyjnego systemu obrazowania, SILESIA SMILE SA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku zatwierdzono środki na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Herra. Zalecane treningi menedżerskie w agencji GFKM
  • DG3/E/LUBELSKIE-, Innowacyjność procesowa i produktowa kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa., BIURO HANDLOWE INBEHA MARCIN RURAŃSKI, Dla tego aplikacji zaakceptowano subsydia na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Schenk Institute
  • 9/S/ZACHODNIOPOMORSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie i komercjalizacja innowacji produktowej nowej generacji modyfikatorów smaku wytwarzanych poprzez wykorzystanie innowacji procesowej z zastosowaniem automatycznej linii do komponowania aromatów płynnych i nowoczesnego systemu sterowania linią produkcyjną, AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subwencję na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Tymochowicz. Zalecane w firmie GFKM
  • CB2/O/LUBUSKIE-, automatyczna reorganizacja innowacji procesowych i organizacyjnych w postaci „LAW POINT” szansą na wzmocnienie wartości firmy COMPETIA Kancelaria Prawna Sp. z o.o., COMPETIA KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu ogłoszono dotację na symulacje team building. Rekomendowany trener HR: Mateusz Nęcki. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie ODiTK
  • –1/N/POMORSKIE-, wzrost konkurencyjności poprzez komercjalizację badań nad elastomerowymi warstwami tłumiącymi w sztucznych dnach szybu i finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacji produktowej w zakresie wprowadzenia na rynek regionalny i międzynarodowy zawieszeń klinowych do lin nośnych, prowadniczych i odbojowych wykorzystywanych w górnictwie., „SADEX” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji zatwierdzono dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Marek Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji Profess