Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Opuszczanie pracy przez choroby stanowi ogromny problem zarówno dla samych pracodawców, jak również naszego ZUSU. W czasie zwolnienia lekarskiego taki pracownik nie będzie wykonywać swoich obowiązków zawodowych, lecz należy mu się również za czas choroby wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do pewnej ilości dni na zwolnieniu będzie je wypłacał właściciel firmy, a następnie taki obowiązek przejmuje ZUS.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi ważna jest prewencja, z tego też powodu w działania tego typu angażuje się także PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały rozpoczęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie niepożądanym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały specjalistyczne kursy i warsztaty poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm w ramach tego projektu skorzystać będą mogli poza tym z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą skontrolować wysokość ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki temu można będzie rozpocząć należyte działania naprawcze, a poza tym zacząć wdrażać środki profilaktyczne zapobiegające występowaniu stresu związanego z pracą.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten właśnie czynniki jest jednym z najczęściej występujących powodów pracowniczych chorób. Ocenia się, że około 60 procent wszystkich zwolnień jest efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu częściej bywają zgłaszane pośród problemów z pracą zawodową.

Długotrwały stres może się bardzo negatywnie odbić na rozmaitych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Powoduje zwiększające się kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a nie leczony może się stać powodem groźniejszych dolegliwości. Zbyt długie narażanie na stresowe warunki zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy w licznych przypadkach nie mają zupełnie świadomości, ile negatywnych skutków dla nich może nieść stresujące życie. Rezultaty tego typu sytuacji odbijają się także na codziennym działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.