Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy przez choroby jest dużym problem zarówno dla samych firm, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu pracownik nie będzie wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za ten okres odpowiednie wynagrodzenie. Do pewnej liczby dni na zwolnieniu płaci je właściciel firmy, a później obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi duże znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w takie działania angażuje się też często PIP. Jednym z obszarów, w jakich działania tego typu zostały rozpoczęte, jest zapobieganie skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano specjalistyczne warsztaty i kursy poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm przy tym projekcie skorzystać będą mogli dodatkowo z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą oszacować wysokość ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki temu będzie można podjąć właściwe działania zapobiegające, a także wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się stresu zawodowego.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik jest jednym z najczęściej występujących powodów pracowniczych chorób. Ocenia się, że ponad połowa zwolnień lekarskich będzie skutkiem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w miejscu pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym zgłaszane są częściej wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Może spowodować zwiększające się kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a w ogóle nie leczony może się stać powodem bardziej poważnych schorzeń. Długotrwałe narażenie na duży stres może się nawet zakończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie mają nawet świadomości, ile niepożądanych skutków może dla nich nieść życie w nieustannym stresie. Efekty tego typu sytuacji odbijają się także na działaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa liczba wypadków i zwolnień chorobowych.