Dofinansowanie na treningi zamknięte


Informujemy że w ramach pogramu dofinansowań „Podkarpacki Program Infrastrukturalny” do drugiego etapu dopuszczono niżej wymienione projekty:

 • wypracowanie mobilnej e-platformy farmaceutycznej do prezentacji i wyszukiwania ofert aptek, hurtowni farmaceutycznych i producentów – szkolenia z komunikacji
 • zbudowanie cyfrowej platformy tłumaczeń w modelu usługowym B2C – szkolenia z delegowania
 • Szkolenia Kreatywne – szkolenia z kreatywności
 • zbudowanie platformy cyfrowej do realizacji nowoczesnych usług multimedialnych dla użytkowników urządzeń mobilnych – szkolenia firmowe
 • wypracowanie portalu Ea jako bazy praktycznej wiedzy i aktualnej informacji – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie serwisu mobilnego stanowiącego platformę komunikacji między gabinetami kosmetycznymi i ich odbiorcami – szkolenia miekkie
 • wypracowanie sieci sprzedaży modelu Delta Controls w Bułgarii i na Węgrzech – szkolenia ze stresu
 • przyrost innowacyjności technologicznej i produktowej firmy WObit w dziedzinie automatyki i robotyki – szkolenia negocjacyjne
 • zoptymalizowanie podaży usług multimedialnych dla MSP branży budowlanej przez wdrożenie internetowego systemu Wspierania Inwestycji Budowlanych – szkolenia z przywództwa
 • Automatyczny model Informacji Orzeczniczo – Wokandowej – szkolenia ze stresu
 • optymalizacja i usprawnienie sprzedaży usług telekomunikacyjnych poprzez zastosowanie platformy typu B2B – szkolenia z obslugi klienta
 • Biotechnologia w służbie środowiska – szkolenia interpersonalne
 • Budowa nowoczesnego modelu B2B integrującego OPONEOPL z dostawcami hurtowymi opon – szkolenia miekkie
 • Budowa teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy o jakości i bezpieczeństwie produkcji zwierzęcej – warsztaty z obslugi klienta
 • Dywersyfikacja produkcji CBM Polska poprzez implementacja nowoczesnej technologii i nowych produktów – szkolenia pracownicze
 • Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile – szkolenia z asertywności
 • e-grant broker finanse dla systemów – szkolenia z komunikacji