Dotacje na warsztaty z zarządzania


Informujemy iż w ramach pogramu unijnego „Lubuski Program Społeczny” do ostatniego etapu zaakceptowano tu wymienione granty:

 • wypracowanie internetowej aplikacji do zdalnego świadczenia usługi controllingu oraz procesu bieżącego raportowania – warsztaty handlowe
 • stworzenie nowoczesnego procesu wytwarzania wspomaganego komputerowo skierowanego dla przemysłu metalowego – szkolenia z konfliktów
 • Wykłady Dla Liderów w Katowicach – warsztaty pracownicze
 • zbudowanie oprojektowania dla branży księgowej udostępnianego on-line wraz z funkcjonalnością składania e-deklaracji i mechanizmem geolokalizacji – treningi pracownicze
 • stworzenie portalu profilaktyczno-edukacyjnego w zakresie klinicznej i genetycznej diagnostyki onkologicznej – warsztaty menedżerskie
 • zbudowanie serwisu mojadeskapl przeznaczonego dla miłośników sportów ekstremalnych związanych z deskami zawierającego nowoczesne narzędzia w postaci e-przymiarki, e-szkolenia i e-relacji sportowej – szkolenia z konfliktów
 • stworzenie serwisu wwwcorobimynet – nowego wymiaru informacji turystycznej – treningi z delegowania
 • nowoczesne technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego dynamizacji kraju – szkolenia sprzedażowe
 • zwiększenie udziału importu i podwyższenie konkurencyjności na rynku zagranicznym – szkolenia firmowe
 • „Innowatorzy 2009 – preinkubacja i wzmocnienie kapitałowe dla innowatorów w AIP” – szkolenia menedżerskie
 • kontrola PROCESÓW BIZNESOWYCH KLUCZEM DO rozwoju SIECI LEWIATAN NA PODKARPACIU – warsztaty sprzedażowe
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu w produkcji nowoczesnych mieszanek mineralno-bitumicznych – szkolenia biznesowe
 • Branding szansą na wzmocnienie konkurencyjności eksportowej polskich owoców i warzyw – szkolenia z komunikacji
 • Budynki energooszczędne – zoptymalizowana metodyka budowy w zintegrowanym procesie Energia3 – warsztaty negocjacyjne
 • Dynamiczna identyfikacja neuronowa źródłem innowacji w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii – warsztaty pracownicze
 • Działania informacyjno-promocyjne DKI jako Instytucji Zarządzającej w ramach PO IG – szkolenia z przywództwa
 • EKSPERTYZY NA import – BUDOWANIE POLSKIEJ MARKI RZECZOZNAWCZEJ – warsztaty z delegowania