Imprezy team building – wylosowani kursanci

Ponizszym odwiedzającym nasze strony internetowe niniejszym składamy wyrazy wdzięczności (oraz wysyłamy wymienione poniżej upominki) za uwagę przeznaczoną na wypełnienie naszej ankiety, który analizowali nasi badacze Antoni Kotowicz, Andrzej Zawadzki, Ananiasz Sulej i Julian Jarczyński w badaniu Warmińskie Imprezy Integracyjne i Team Building

  • Ananiasz Leśniczek, Diagnosta , Księżpol, przyznajemy rabat na panel moderowany „kierowanie zmianą – dobra strategia i kooperacja z ludźmi” lub szkolenie team building a także publikację „Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury”
  • Faustyn Lisek, Inżynier mechanizacji rolnictwa, Jedlina-Zdrój, zapraszamy gratisowo na kurs dofinansowany „Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem” lub zabawę i grę integracyjną a dodatkowo książkę „Neo-Paganism in Central-Eastern European Countries”
  • Henryk Jędrasik, Rewident kontroli skarbowej, Kornowac, wygrywa bilet na kurs dofinansowany „Efektywne projekty – zarządzanie i wspieranie realizacji projektów” lub wyjazd integracyjny a ponadto książkę „Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie”
  • Segiusz PurcelewskiRaczkowski, Fotograf poligraficzny, Tarłów, przyznajemy rabat na wykład „pewność siebie i efektywna komunikacja interpersonalna” lub zabawę i grę integracyjną a dodatkowo wydawnictwo „Koncepcja pracy wychowawczo-dydaktycznej w edukacji przedszkolnej. Plany pracy i scenariusze zajęć”
  • Aleksander Pankau, ekspert medyczny , Linia, zdobywa wejściówkę na warsztat zamknięty „wysokie standardy obsługi klienta” lub imprezę i zabawę team building i książkę „Cierpienie osób z otępieniem typu Alzheimera”
  • Arkady Kochański, Logopeda, Gowarczów, przyznajemy rabat na moduł coachingowy „Mobilny handlowiec” lub trening z pracy zespołowej a ponadto wydawnictwo „Świadome rodzicielstwo”
  • Ariel Dzionsko, Kosmetolog, Tarnów Opolski, dostaje od nas zaproszenie na szkolenie „ planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć” lub szkolenie team building i książkę „Muzyka w przedszkolu”