Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z finalizacją projektu nr AKW/52 3 8 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania budżetu z Amerykańskiego Programu Edukacyjnego

Porządek debata podczas seminarium obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Ocena jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Sala konferencyjna Treningi w Jurze
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na poziomie Priorytetów VI, VII, VIII, IX – komponent regionalny
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja piwa
 • Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: puławski oraz m. Kielce

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa Komunikacyjnego Dromex S.A., Zakłady Płyt Wiórowych w Grajewie S.A., Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Zakład Optyczny Michał Wieczorkowski, Zakład Instalacji Elektrycznej i TV Kablowej Edmund Lubiszewski, „Euroflorist” Sp. z o.o., Agresiv Media Norbert Werkowski, Floynet , idolina , ONE-2-ONE , Polidea , ZACHARZEWSKA FLIS PIĘTA AG TEST HR SPÓŁKA JAWNA, Fabryka Opakowań Kosmetycznych POLLENA S.A., Jolanta Włodarczyk, Edward Włodarczyk prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą >Piekarnia „SEZAM” s.c. <, Polski Bank Komórek Macierzystych

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.