Oceny – firmy szkoleniowe z zarządzania – Integra House

Ranking przesłanych projektów w programie dofinansowań Islandziego Grantu Szkoleniowego:

  • –H1/I/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, automatyczna reorganizacja innowacji procesowej i produktowej drogą do wzrostu konkurencyjności firmy , PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-MONTAŻOWE „KZ” SPÓŁKA AKCYJNA, . Dla tego projektu ogłoszono finansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji ODiTK
  • F8/X/ŁÓDZKIE-, Zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez realizację projektu, którego przedmiotem jest zakup innowacyjnej maszyny do prac drogowych i budowlanych., FENIKS-TM SA, Dla tego aplikacji ogłoszono subwencję na symulacje team building. Proponowane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje mówca i pisarz Mateusz Grzesiak .
  • G4/Z/ŁÓDZKIE-, Innowacyjny modułowy system rejestracji pomiarów LOG-X w łańcuchu chłodniczym , Przedsiębiorstwo Innowacji i Wdrażania Techniki Mikroprocesowej i Elektroniki „Mikster” Sp z o.o., Dla tego zgłoszenia ogłoszono subwencję na gry strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Kudła. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Integra Consulting
  • 2/F/MAZOWIECKIE-, poprawa konkurencyjności spółki poprzez wprowadzenie do oferty czterech, nowych, innowacyjnych produktów w zakresie sprzęgieł elastycznych (typów AC , AC , AC , AC o zróżnicowanych gabarytach), innowacyjnej technologii ich produkcji, rozszerzenie posiadanej bazy maszyn i urządzeń oraz przystosowanie do potrzeb innowacji nietechnologicznych., „REICH-CK” SP Z O.O., Dla tego aplikacji zaakceptowano dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Herra. Zalecane w fundacji Progress project
  • 9/I/DOLNOŚLĄSKIE-, Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup linii diagnostycznej oraz myjni samochodowej w innowacyjnej technologii., BEDNARZ ZBIGNIEW STACJA PALIW PŁYNNYCH BZ, Dla tego wniosku ogłoszono subwencję na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Andrzej Herra. Zalecane szkolenia w instytucie GFKM
  • B6/D/LUBELSKIE-, wzmocnienie innowacyjności firmy poprzez przystosowanie do potrzeb do oferty zautomatyzowanego, innowacyjnego produktu, jakim jest Zestaw mocujący do dywaników samochodowych, „BARCZAK ” MAREK BARCZAK, Dla tego projektu przyznano dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Grzesiak. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Profess
  • C1/N/PODLASKIE-, Zakup innowacyjnej wycinarki laserowej do obróbki blach w arkuszach wiązką laserową wytwarzaną w źródle diodowym kluczem do rozwoju firmy oraz do wejścia na nowe rynki zbytu., PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „ZLEM” SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku przyznano subsydia na symulacje team building. Rekomendowany trener zarządzania: Wojciech Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Schenk Institute
  • BA8/Z/DOLNOŚLĄSKIE-, Uruchomienie stacji demontażu pojazdów z wykorzystaniem innowacyjnej technologii, ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE „KUPIEC” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu zaakceptowano dotację na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Szymon Skała. Zalecane warsztaty sprzedażowe w instytucie Brainstorm