Oferowane szkolenia

Pomijając moja pracę nad ćwiczeniami i narzędziami menedżerskimi organizuję szkolenia miękkie, w jakich można brać udział w ramach oferty firmy Training Projects:

– Program szkolenia menedżerów kierująych zespołami rotobitników w branżach chemicznych, spożywczych, meblarskich oraz innych typowo wytwórczych
– Przewodzenie wydziałem w partcypacyjnym modelu podejmowania decyzji na przykładzie doświadczeń największych korporacji
– Szkolenia integracyjne dla pracowników w przedsiębiorstwach produkcyjnych
– Uporządkowane nadzorowanie sytuacji kryzysowych – praktyczne techniki i najważniejsze wytyczne
– Tworzenie systemów zatowarowania w organizacjach z branż przemysłu ciężkiego
– Oddziaływanie idei Kanban na efektywność pracy robotników

W odpowiedzi na inne zapytania uczestników realizuję również inne szkolenia z takich dziedzin jak:

– zadania szefa w organizacji komercyjnej
– twórcze rozwiazywanie problemów w grupie
– rozwiazywanie konfliktów
– prowadzenie prezentacji
– analiza transakcyjna w biznesie
Serdecznie zapraszam Państwa do korespondencji ze mną!