Samorozwój i kariera – zestaw porad doradcy zawodowego

Namówiliśmy wiodącego rekrutera z uznanego i znanego portalu ogłoszeń o pracę Szukam Pracy do napisania felietonu dot. bieżącej sytuacji osób szukających zatrudnienia. Tu poznasz opinie naszego gościa.

Życiorys zawodowy odgrywa bardzo istotną rolę w procesie poszukiwania pracowników. Stąd zanim przekażesz swoje curriculum vitae konkretnemu przedsiębiorcy, rzetelnie je przeanalizuj na okoliczność ewentualnych omyłek. Okazuje się, że istnieje grupa rażących i niestety często występujących błędów w życiorysach zawodowych. Jakich?

1. Przesadne rozdrabnianie się lub nadmiar ogólników
Podczas pisania CV należy znaleźć rozwiązanie uśrednione. Curriculum vitae nie jest historią naszego życia czy obszernym esejem, stąd trzy czwarte kartki na temat własnego hobby to na pewno przesyt. Nie można jednak popadać w drugą skrajność, a więc stosować nadmiernej ilości ogólników. Na przykład deliberując o swojej przygodzie z nauką, sensownie jest podać dawną uczelnię wraz z adresem, profil, który ukończyliśmy, jak również termin pobierania nauki. Taka notatka jest treściwa i zapewnia przedsiębiorcy wystarczającą wiedzę na temat naszego przygotowania naukowego. W sytuacji gdy chcemy nadmienić o indywidualnych zainteresowaniach, nie wymieniajmy ich w jednej linii, nie uwzględniajmy również nieustannie powtarzających się komunałów pokroju: lubię książki (jaki gatunek lubisz?), lubię kino (jakie filmy?), lubię muzykę (rozkoszować się muzyką, nucić, grać na czymś?). Takie truizmy nie niosą tak naprawdę nazbyt merytoryczny informacji na temat kandydata. O wiele roztropniej napisać mniej, ale wyraziściej, tzn.: interesują mnie dzieła napisane przez Andrzeja Sapkowskiego, pasjonuję się dorobkiem Tima Burtona, lubię malować przyrodę (zdobyłem wyróżnienie w konkursie ……….) itp. Takie uszczegółowienia udowadniają, że posiadamy bezsprzecznie wymierną wiedzę w pewnej dziedzinie, a nasze zainteresowania nie stanowią wyniku ślepego trafu.

2. Zanadto rozbudowane CV
Częstym mankamentem jest również przesadnie rozbudowane curriculum vitae. Pożądaną wielkością jest jedna, co najwyżej dwie strony klasycznego formatu.

3. Niedobór klarowności, niewystarczająco czytelny dokument
Układając CV, wypada zachować właściwy format, który będzie rzutował na jego styl oraz spowoduje, że CV będzie wyraziste. Niedostatek wspomnianych czynników może spowodować, iż odbiorca może nie zechcieć zadać sobie wysiłku przejrzenia naszego życiorysu zawodowego.

4. Nieodpowiednie formatowanie
Poprawnie ułożony życiorys to życiorys przejrzysty. Z tego powodu pisząc życiorys zawodowy, pamiętaj np., by wdrożyć standaryzację systemu odnotowywania dat bądź chronologiczne przedstawianie faktów. Na bazie przyjętych reguł powinieneś też poszeregować swoją edukację i historię zatrudnienia od najnowszych do najdawniejszych faktów. Unikaj też manualnego określania formatu – niedostatek wcięć, ręczne wypunktowania czy niezautomatyzowane ustalanie marginesów przedstawiają się bardzo niedbale.

5. Niewłaściwe zdjęcie
Poważnym defektem, który na nieszczęście często pojawia się w curriculum vitae, jest niewłaściwe zdjęcie. Aż ciężko pojąć, iż nieustannie zdarzają się kandydaci dołączający do CV zdjęcie z letniego wyjazdu czy fotografię z partnerem. Tego rodzaju przypadki są niedopuszczalne. W sytuacji gdy nie posiadamy stosownego zdjęcia nadającego się do naszego życiorysu, nie zamieszczajmy go wcale, zważywszy, że nie jest to obligatoryjne. Przecież o tym, czy obejmiemy konkretną posadę, nie przesądzi nasz wygląd, lecz nasze umiejętności.

6. Uchybienia pisarskie oraz stylistyczne
CV pełne błędów dowodzi niedbałości, zatem zanim upublicznisz lub wydrukujesz CV, upewnij się, czy jest ono bez zarzutu. Spróbuj usunąć pomniejsze błędy pisarskie, skontroluj przecinki i styl.

Tekst napisany przez strona internetowa