Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z realizacją projektu nr AAB/26 5 7 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Bałtyckiego Priorytetu Edukacyjnego

Agenda debata podczas spotkania przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Region Morza Bałtyckiego)
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Ocena sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Poznaniu
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Priorytecie I – projekt badawczy realizowany na zlecenie
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja tkanin
 • Wytwarzanie paliw jądrowych
 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: płocki oraz m. Gdynia

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Ideal Pearls & Jewellerys Co. Ltd., Eaton Truck Conponentes S.A. , Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A., len-mar Marcin Korycki, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie , P.H.U. JOHN & JR. Telewizja Kablowa Jan Kalista, BIS Consult Łukasz Bis, EN2EN , iParts Sp. z o. o., Nina Sp. z o.o., Reckitt Benckiser Production (Poland) , TOMASZ MŁODZKI, IZOSTAL , Pol-Stal Sp. z o.o., Admet Spółka z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.