Środki Unijne na warsztaty menedżerskie


Informujemy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Małopolski Program Społeczny” do trzeciego etapu dopuszczono następujące wnioski:

 • stworzenie internetowej platformy rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach agroturystycznych – warsztaty firmowe
 • stworzenie mobilnych e-usług lokalizacji i promocji oraz zbiorczych dostaw w branży turystycznej – treningi biznesowe
 • Konferencje Dla Kierowników – szkolenia pracownicze
 • – szkolenia firmowe
 • wypracowanie portalu profilaktyczno-edukacyjnego w zakresie klinicznej i genetycznej diagnostyki onkologicznej – szkolenia zamkniete
 • wypracowanie serwisu zdalnego prezentującego promocje w sklepach mobilnych i stacjonarnych – treningi handlowe
 • wypracowanie unikalnego oprogramowania online ProjectThunder umożliwiającego zarządzanie przebiegiem planów produkcyjnych – szkolenia sprzedażowe
 • wzrost międzynarodowej konkurencyjności firmy Stalmech poprzez wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej – warsztaty z zarządzania projektem
 • wzmocnienie udziału sprzedaży eksportowej poprzez intensywne pozyskiwanie klientów – szkolenia ze stresu
 • „sporządzenie nowoczesnych technologii leków oftalmicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym” – warsztaty zamkniete
 • Autonomic AirSync: system Zarządzania Sieciami Bezprzewodowymi Nowej Generacji (PKWiU 6201120) – szkolenia handlowe
 • Nr statystyczny PKWiU 432211 – szkolenia negocjacyjne
 • Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne – szkolenia z asertywności
 • Centrum kompetencji zarządzania własnością intelektualną – IP Hub – warsztaty z delegowania
 • nowoczesnych urządzeń mobilnych wykorzystujących wspracie hardwareowe – treningi z delegowania
 • E konsultant ślubny, czyli konsultant ślubny w cyberprzestrzeni – szkolenia z obslugi klienta
 • multimedialna struktura usług, produktów, technologii i wiedzy środowiskowej – eko24 – warsztaty z kreatywności