Subwencje na warsztaty biznesowe


Informujemy iż w ramach funduszu europejskiego „Świętokrzyski Program Społeczny” do eksperckiego etapu zaakceptowano niżej wymienione granty:

 • zbudowanie internetowej platformy do zarządzania bazami rejestrów związanymi z procesami promocyjnymi i sprzedażowymi MSP – treningi firmowe
 • – treningi z konfliktów
 • Wykłady Dla Firm Handlowych – warsztaty ze stresu
 • stworzenie platformy elektronicznej o charakterze usługowo-społecznościowym służącej do gromadzenia, analizowania oraz wymiany informacji dotyczących sympatyków europejskich klubów piłkarskich – warsztaty negocjacyjne
 • wypracowanie portalu hotelarskiego z e-rezerwacją – warsztaty sprzedażowe
 • wypracowanie serwisu o unikatowych funkcjonalnościach wspierającego społeczeństwo obywatelskie – szkolenia biznesowe
 • wypracowanie, wdrożenie i promocja platformy dostarczającej kompleksowe narzędzie do zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych – warsztaty interpersonalne
 • progres innowacyjności MobileBox poprzez wypracowanie inteligentnego projektu monitoringu i zarządzania obiektami – szkolenia pracownicze
 • wzmocnienie sprzedaży eksportowej firmy WIT-POL sj poprzez intensyfikację działań – treningi menedżerskie
 • Adaptacja istniejącego systemu informatycznego w celu uruchomienia usług B2B wspomagających działalność handlową firmy – szkolenia HR
 • Autonomiczna inteligentna sieć teleelektroniczna do e-diagnozowania energetycznych sieci rozdzielczych – szkolenia z przywództwa
 • zaudytowanie i uruchomienie reaktora ciekłometalicznego – szkolenia zamkniete
 • Budowa dostępnej on-line, otwartej wielobranżowej platformy B2B – szkolenia z obslugi klienta
 • Centrum nauk Biologiczno Chemicznych UW – kampus ochota(CENT III) – warsztaty z asertywności
 • Dom w pełnej harmonii – szkolenia negocjacyjne
 • E-BUDOWNICTWO – szkolenia HR
 • multimedialny biznes typu B2B szansą rozwoju BRUNIMEX – szkolenia z asertywności