Symulacje menedżerskie – tezy do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy że na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Eksperymentalne akceptuje się prezentowane na niniejszej liście książki do pracy dyplomowej:

  • symulacja komunikacyjna : „Transformacja obyczajów w Polsce na podstawie poradników savoir-vivre” oraz „Dziecko wobec zła i cierpienia w serii powieści o Harrym Poterze”
  • gra lingwistyczna : „Herodot w „Podróżach z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego” oraz „ – kulturowy obraz idealnej partnerki, idealnego partnera w internetowych ogłoszeniach towarzyskich”
  • symulacja strategiczna – „Pozytywiści wobec romantycznej tradycji” oraz Naukowe Gry Menedżerskie i „Polska okresu PRL-u widziana oczami dziecka na modelu komiksu „Marzi. Dzieci i ryby głosu nie mają” Marzeny Sowy”
  • zabawa słownikowa – „Prawa kobiet w państwach Unii Europejskiej na danych źródłowych z Polski, Francji i Wielkiej Brytanii ” oraz „Literatura polska poza zasięgiem cenzury 1944-1990”
  • gra zespołowa : „Projekt własnego gospodarstwa agroturystycznego w Wylągach” i „Cenzura i ludzie cenzury w PRL-u. Struktura i działalność urzędów cenzorskich w latach 1965-1972”
  • gra językowa – „Możliwości i perspektywy rozwoju turystyki rowerowej w dolinie górnej Bystrzycy” oraz „Wirtualny dyskurs polityczny na danych źródłowych z pierwszych blogów politycznych”
  • symulacja lingwistyczna : „Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne cienkowarstwowych pokryć z azotku boru” i „Studencka etykieta językowa”
  • symulacja menedżerska – „Cenzura i ludzie cenzury w PRL-u. Struktura i działalność urzędów cenzorskich w latach 1965-1972” oraz „Unesco – struktura organizacji i jej działalność w Polsce”
  • zabawa kreatywna – „Wizerunek kobiety w reklamie prasowej” i „Sadyzm. Współczesna recepcja filozofii Markiza de Sade na przykładzie filmu”