Szkolenia Team Building – Zaawansowany Program


Wszystkim poniższym firmom organizującym kongresy niniejszym dziękują ze strony Rady Dyrektorów za włożony wysiłek na sponsoring i darowizny – podpisano: Olgiert Brys, Doroteucz Siudek, Tomasz Kaczmarczyk i Mateusz Kudlik

 • Zygmunt Krasiński w kontekstach literacko-kulturowych dawnych i współczesnych
 • Warszawski Panel Specjalistów HR Zabawy Team Building
 • Strategie komunikacji w symbiozie wykładowca-student
 • XXIII Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Międzywydziałowe światowego Towarzystwa Symulacji Komputerowej „Symulacja w weryfikacjach laboratoryjnych jak również szybkiego postępu „
 • Nowy kodeks cywilny odpowiedzią na możliwości i zagrożenia współczesności” (Warszawa – wspólnie ze Stowarzyszeniem Notariuszy RP jak również Ministerstwem Sprawiedliwości)
 • Biogas jako alternatywne źródło energii na obszarach wiejskich
 • Literatura religijna w języku jidysz – IX Spotkanie integracyjne Friedmanowskie PTSJ a także ZKiHŻ UMCS
 • Konferencja Matematyczno-Informatyczna „Congressio Mathematica”
 • Iluzje wieloznaczne i rysunek automatyczny”
 • Spotkanie integracyjne zamykające projekt: Suwerenność – przemiany kategorii w ujęciu teoretycznym
 • Przetwarzanie oraz analiza sygnałów w systemach wizji jak również sterowania
 • XVIII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa światowego Towarzystwa Logopedycznego „Logopedia – wysoce innowacyjne horyzonty”, Zarząd Główny PTL, Zakład Logopedii jak również Językoznawstwa Stosowanego UMCS, Kraków
 • OSIĄGNIĘCIA GOSPODARCZE i TECHNICZNE NA DAWNYCH KRESACH RZECZYPOSPOLITEJ. WYBITNI KRESOWIANIE – PRZEDSTAWICIELE NAUKI, TECHNIKI jak również MIKROEKONOMII NA ŚLĄSKU OPOLSKIM, POLSCE jak również NA ŚWIECIE
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Warsztat Seminaryjny team building pt. „Administracyjne a także formalne aspekty funkcjonowania internetu”