Treningi motywacyjne – zaproszeni słuchacze

Wszystkim poniższym uczestnikom naszych szkoleń gorąco składamy wyrazy wdzięczności (oraz przesyłamy wymienione poniżej podarunki) za kilka chwil dedykowanych na wzięcie udziału w sondażu online, który stworzyli nasi doradcy Wacław Żurawicki, Janusz Krukowski, Alojzy Łastowski i Henryk Król w czasie kursu Świętokrzyskie Inscenizacyjne Eventy Team Building

  • Jędrzej Ambroży, Prokurator, Złoczew, przyznajemy darmowy wstęp na kurs dofinansowany „ Rozwiązywanie problemów” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie i wydawnictwo „Podstawy gospodarowania nieruchomościami”
  • Chrystian Filipowicz, Inżynier odlewnik, Rzezawa, zapraszamy gratisowo na warsztat otwarty „zarządzanie czasem” lub szkolenie team building a dodatkowo wydawnictwo „Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym”
  • Edward Głąb, Metrolog , Uście Gorlickie, przyznajemy rabat na kurs „kierowanie projektami” lub wyjazd integracyjny plus książkę „Publicystyka „Zadrugi” jako jeden z przejawów krytyki kultury katolickiej w Polsce”
  • Jan Górka, Socjolog, Piaseczno, dostaje od nas zaproszenie na program e-learning „Optymalizacja kosztów w wydziale zakupów” lub spotkanie firmowe a także wydawnictwo „Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 259”
  • Norbert Czech, Wydawca posiłków, Sławno, przyznajemy darmowy wstęp na moduł coachingowy „Indywidualne rozmowy z pracownikami: udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych,dokonywanie ocen okresowych, docenianie i wspieranie” lub zabawę i grę integracyjną i publikację „Historia ustroju Polski”
  • Szymon Jochlik, Psycholog kliniczny, Czernichów, przyznajemy rabat na szkolenie „warsztat negocjacji racjonalnych” lub spotkanie firmowe plus książkę „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje”
  • Sebastian Chełmicki, Introligator poligraficzny, Grajewo, dostaje od nas zaproszenie na moduł coachingowy „kierowanie przepływem informacji” lub trening z pracy zespołowej i publikację „Neopoganizm jako instrument metapolitycznej legitymizacji skrajnej prawicy”