Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem projektu nr YEL/18 8 2 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Szwajcarskiego Programu Infrastrukturalnego

Harmonogram debata w czasie spotkania obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Audyt stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele Na Szkolenia w Katowicach
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • - porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Ocena projektów realizowanych przez podmioty podejmujące lokalne inicjatywy w ramach PO KL 2007-2013
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL- badanie przedsiębiorstw uczestniczących w ponaregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Projekt będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
 • Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 • Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wydawnicza
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lwówecki oraz międzychodzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Nowak Czeslaw Uslugi Remontowo – Budowlane, Kopalnie Piasku „Maczki Bór” Sp. z o.o., Zakłady Mięsne „ŁMEAT-ŁUKÓW” S.A., „Firma Handlowa „ALOZA” Hanna Argalska , Kaliska Telewizja Kablowa „TELE-CAL” Spółka z o.o. , Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ” KRAWARKON” Sp. z o.o. , Aliter Instytut Sp. z o.o. , ERPICO Zbigniew Gajewski, KEN SOLUTIONS Sp. z o.o., MEDOS Marian Buławka, Ewa Buławka Spółka Jawna, SOFTWAREMILL , VISITzakopane.pl Bartłomiej Prus, „Włozamot Panel” , SUPERVISOR , Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AUTO-GUZ Andrzej Guzanowski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.