Wyjazdowe treningi sprzedażowe

 • E-zdolnośćpl zaawansowana w skali kraju platforma pośrednictwa finansowego
 • FONline – mobilny serwis e-usług dla transportu i bazy noclegowej
 • Fotokatalizatory hybrydowe oparte na glinokrzemianach warstwowych do oczyszczania wody – szkolenia HR
 • modernizacyjne kompleksowe izolacje termiczne budynków w ofercie IZODOM 2000 POLSKA – warsztaty z komunikacji i elearningowe szkolenia miekkie
 • NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNO UŻYTKOWE PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH, DYWANIKÓW SAMOCHODOWYCH oraz MAT LEGOWISKOWYCH – szkolenia z przywództwa
 • Treningi Z Planowania Strategicznego – treningi zamkniete i sobotnie szkolenia firmowe
 • Inteligentna wyszukiwarka produktów dla polskich sklepów mobilnych
 • internetowa struktura promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – treningi interpersonalne
 • Inwestycja w innowacyjną technologię produkcji filigranoli oraz zasadniczo zmienionych wyrobów – szkolenia ze stresu
 • Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (Akronim: KomCerMet) –
 • Mercato – optymalizacja handlu hurtowego i detalicznego – warsztaty z przywództwa
 • Most w 3 miesiące – wdrożenie nowoczesnej technologii prefabrykowanych mostów łukowych (Inicjatywa Technologiczna I)
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z kreatywności
 • Nowy szczep bakterii Lactobacillus plantarum S o zdolności degradacji ochratoksyny A i jego zastosowanie do dekontaminacji pasz objętościowych – szkolenia negocjacyjne
 • P4B – automatyczna koncepcja mobilna wyszukiwania i weryfikacji kontrahentów polskich i europejskich – warsztaty handlowe
 • Partnerska sieć biur podróży – innowacja procesów biznesowych
 • Plan dynamizacji exportu Eco-Schubert Sp z oo – treningi ze stresu
 • POLAPGEN-BD „narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę” – szkolenia ze stresu
 • Pozyskanie usług doradczych w zakresie koncepcji rozwoju importu firmy Macsoft
 • Produkcja elementów kkontrolacyjnych betonowych i żelbetowych na bazie betonu modyfikowanego polimerami – treningi menedżerskie
 • Prowadzenie usług designerskich na rynku międzynarodowym za pośrednictwem e-mediów – warsztaty z konfliktów
 • Rozpoczęcie importu przez Przedsiębiorstwo MARBA Sp z oo
 • skok technologiczny importu firmy FM Zania Sp z oo poprzez sporządzenie koncepcji ekspansji importu – treningi interpersonalne
 • skok technologiczny importu toreb termoizolacyjnych firmy FURMIS
 • wzmocnienie strategii działania działalności eksportowej profilu drzewnego Drewgór SWalczak i S-ka SJ – szkolenia sprzedażowe
 • skok technologiczny firmy Consultronix poprzez pogłębienie działalności importowej
 • wzmocnienie strategii działania firmy SMAY Sp z oo przez wdrożenie systemu B2B – warsztaty z zarządzania czasem
 • unowocześnienie rynku importowego firmy GLASMARK poprzez zoptymalizowanie ilości i wartości importu
 • Siec Inwestorów KPT jako platforma wspierania inwestycji w MSP – treningi z przywództwa
 • Start do importu – buty na eksport
 • Udział w Targach AUTUMN International Fair/Tirana, 25-30112010 – treningi firmowe
 • Usługi doradcze przy przeprowadzaniu emisji publicznej przez TINES SA – warsztaty z zarządzania projektem
 • Uzyskanie ochrony patentowej na terenie Polski oraz za granicą na wynalazek „Transgeniczne zwierzę oraz sposób jego otrzymywania”
 • WeConnectpl – elektroniczna koncepcja nowej generacji do automatyzacji obsługi klienta firm sektora MŚP – treningi ze stresu
 • Wirtualna akademia bioinformatyki – warsztaty z przywództwa
 • Wygodny model zarządzania wydatkami osobistymi
 • Wypromowanie produktów firmy na rynkach zagranicznych w celu zwiększenia wielkości importu i nawiązania nowych kontaktów biznesowych – szkolenia z zarządzania projektem
 • Zasystemowanie i implementacja przez NetLine nowych produktów dedykowanych rynkowi zdrowia – treningi z zarządzania projektem
 • Zaprojektowanie zbadanie i uruchomienie produkcji ekranów akustycznych przez Moller Polska
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia interpersonalne
 • nabycie innowacyjnej maszyny do produkcji kruchych ciastek z ciasta francuskiego – szkolenia ze stresu}